ɓHv ɓHv ɓm
Pv q
≪Dq ߑ ߑ
AcSG AcSG MF
MF PKq cIq
cIq c@